Irma Johansson Silversand

Ana m 2. Ingerts mor

Född: 9 augusti 1913, Älghult, Småland

Dop: 28 september 1913.
Dopvittnen var torparen Karl Alfred Johansson från Idemo under Ideboås och hans hustru Fredricka Gustafsson.

Mor: Klara Erlandsdotter

Far: Fabian Johansson

Gift: 1934 Elver Andersson

Barn:
Eira Vivi Ragnhild f. 23/9 1932, Älghult
Ingert Elvy Barbro f. 28/11 1934, Kråksmåla
Ewo Ralf Rune f. 19/1 1936, Kråksmåla
Maj Gunvor Irene f.1937, Rögle
Elver Olle Leif f.1937, Rögle
Bo f.1940, Mörarp
Monica f.1950, Mörarp

Död: 2002, Perstorp

Klickbar bild
Bilden är klickbar

Övrigt:

Födelsebok, Älghult, 1906-1919. (Älghult C:10)
Irma Natalie föddes den 9 augusti 1913. Döpt den 28 september. Föräldrar var arrendatorn Carl Fabian Johansson och hans hustru Klara Gustafva Erlandsdotter.
Dopvittnen var torparen Karl Alfred Johansson från Idemo under Ideboås och hans hustru Fredricka Gustafsson.
Page 115.

Församlingsbok, Älghult, 1911-1916. (Älghult AIIa:4)
Irma bor tillsammans med sina föräldrar i Husartorpet under "Ideboås". Att torpet kallades för Husartorpet berodde på att där tidigare hade bott en husar som hette Holm.
Förutom föräldrarna så bestod hushållet av syskonen Hillevi Gertrud Elisabet, Carl Bertil Harald, Hilding, Ernst och Ragnar. Syskonen Oscar Harry Viktor och Knut som tillkom senare.
Page 441.

Församlingsbok, Älghult, 1917-1923. (Älghult AIIa:6)
Irma bor tillsammans med sina föräldrar i Husartorpet.
Syskonskaran har utökats med Nina och Sonja.
Page 495

Församlingsbok, Älghult, 1924-1932. (Älghult AIIa:8)
Irma bor tillsammans med sina föräldrar i Husartorpet.
Några av syskonen har flyttat ut och Irma har fått en dotter, som döps till Eira.
Page 547

Församlingsbok, Älghult, 1933-1940. (Älghult AIIa:10)
Familjen bor kvar i Husartorpet. Tidigare hade fadern stått som arrendator av Husartorpet men nu står han som ägare av det. De flesta av barnen är gifta och har lämnat hemmet. Sönerna Bertil, Knut och Hilding står som glasarbetare.
Irma och dottern flyttar till Marskog där jordbruksarbetaren Elver Elias Andersson bor. Paret gifter sig den 22/11 1934.
Den 31/12 1934 flyttar Irma, Elver och Eira till Kråksmåla.
Page 597

In- och utflyttningsbok, Kråksmåla 1926-1946 (Kråksmåla BI:3)
Irma, Elver och Eira flyttar till Tämshult nr 2 i Kråksmåla den 31/12 1934.
Page 23

Församlingsbok, Kråksmåla, 1925-1937. (Kråksmåla AIIa:7)
Irma och familjen bor i Tämshult nr 2 i något som heter Länsmansbostället. Stället har fått en ny arrendator (Karlsson) och Elver står som jordbruksarbetare.
Familjen utökas med två barn Ingert f. 1934 och Ewo f. 1936.
Familjen stannar till den 21/11 1936 då de flyttar till Bergunda utanför Växjö i Kronobergs län.
Page 462

In- och utflyttningsbok, Bergunda 1895-1948 (Kråksmåla BI:3)
Irma och familjen flyttar till Långstorp i Bergunda den 26/11 1936.
Page 104

Församlingsbok, Bergunda, 1931-1939. (Bergunda AII:6)
Irma och familjen bor i Långstorp. Stället ägs, liksom en del granngårdar, av friherrinnan Hedvig Rappe men arrenderas av en Sven Teodor Persson. Elver står som kördräng.
Familjen stannar till den 19/5 1937 då de flyttar till Agunnaryd.
Page 136

Församlingsbok, Välinge, 1930-1945. (Välinge AIIa:6)
Irma och familjen bor i Rögle i Välinge sn. Maken Elver står som statdräng. Familjen är inflyttad från Agunnaryd den 5 november 1937.
Barn i familjen är Eira, Ingert, Evo, Maj och Olle.
I hushållet ingick även jordbruksarbetaren Bror Birger Karlsson och dennes hustru Elsa Stina Sjövall samt deras dotter Britta Gunell.
Den 26 november 1938 flyttar Irma och familjen till Västra Broby.

Församlingsbok, Mörarp, 1929-1943. (Mörarp A2a:4)
Irma och familjen bor i Mörarp sn. Maken Elver står som ladugårdsskötare på Mörarpsgården. Familjen är inflyttad från Västra Broby den 15 november 1939.
Barn i familjen är Ingert, Evo, Maj, Olle och Bo.
Page 117

Namnbyte
Namnet Silversand tog familjen 1950-51.

Sveriges befolkning 1970
Irma och maken Elver bor på Fasanvägen 1 B, 284 00 Perstorp.

Idesjö Glasbruk Irma Idesjö Glasbruk
Bilderna är klickbara