Elver Andersson Silversand

Ana nr m 1. Ingerts far

Född: 27 augusti 1912 i Aspö, Strängnäs, Södermanland.

Dop: 7 oktober 1912, Toresund

Mor: Tyra Andersson

Far:

Gift: 1934 Irma Johansson

Barn:
Eira; Vivi Ragnhild f. 23/9 1932, Älghult (hustruns barn)
Ingert Elvy Barbro f. 28/11 1934, Kråksmåla
Ewo Ralf Rune f. 19/1 1936, Kråksmåla
Maj Gunvor Irene f.1937, Rögle
Elver Olle Leif f.1937, Rögle
Bo f.1940, Mörarp
Monica f.1950, Mörarp

Död: 20 juni 1994, Perstorp

Övrigt:

Födelsebok Toresund, 1895-1924 (Toresund C:6)
Elver föds den 27 augusti 1912 och döps den 7 oktober 1912. Den 26 åriga modern Thyra Estrid Karolina Andersson var från Bosved nr 2. Vid dopet deltog modern och hennes far. Barnets far antecknades som okänd.
Page 87

Barnhushandling 12204, år 1913
Barnet Elver blev intagen i Stockholms barnhus den 8 oktober 1912 mot en avgift av 600 kronor.
Barnets namn var Elver Elias Andersson född den 27 augusti 1912, döpt den 7 oktober i Toresund. Moder var den ogifta Thyra Estrid Karolina Andersson.
Den den 13 mars 1913 utlämnades Elver till torparen Karl Alfred Svensson och hans hustru Anna Kristina Granlund i Ströby, Skatelöfs församling i Kalmar län.
Enligt förda inspektionsanteckningar så var fosterhemmet bra. Någon biologisk anhörig hörde aldrig av sig när Elver var på barnhemmet eller i samband med fosterhemsplaceringen. Barnhusdokument finns.

Församlingsbok, Skatelöv, 1915-1928. (Skatelöv AIIa:5)
Elver och fosterföräldrarna, torparen Karl Alfred Svensson och dennes hustru Anna Kristina Klasdotter, bor i Granelund i Ströby nr 39 I Kalmar län.
Paret är drygt 50 år äldre än Elver och har två egna barn; Klas Gustaf Hjalmar Svensson f. 1890, Jenny Ellen Amalia f. 1899. Se foto nedan.
Page 278

Församlingsbok, Berga, 1912-1927. (Berga AIIa:3)
Elver och hans fosterföräldrar samt deras dotter Jenny bor nu i Lilla Kulleslätt. Familjen är inflyttad från Skatelöf den 31/12 1908.
Familjen flyttar till Strängnäs den 17/5 1926.
Page 114

Utflyttningslängd, Strängnäs lands- och stadsförsamlingar, 1916-1929. (Strängnäs B:7)
Den 15/10 1927 flyttar Elver till skeppskompaniet i Marstrand.
Page 160

Församlingsbok, Marstrand, 1912-1932. (Marstrand AIIa;:4)
Hela längden handlar om Skeppsgossekårens 4:e och 5:e kompaniers manskap. En av skeppsgossarna heter Anderson Elver Elias med inskrivningsnummer 5:24 och han tillhör 5:e kompaniet.
Skeppsgossekåren var en organisation verksam inom svenska flottan från 1685 till 1939, med uppgift att värva, fostra och utbilda unga pojkar i sjömanskap. Förläggningsorterna var Karlskrona, Sveaborg, Stockholm, Göteborg och Marstrand. Skeppsgossekåren i Marstrand organiserades 1907 och den bestod av två kompanier. Marstrandskompanierna hörde till Stockholms örlogsstation. Skeppsgossekårens började avvecklas 1937, när de 4:e och 5:e kompanierna i Marstrand uppgick i 2:a respektive 1:a kompanierna i Karlskrona. Kåren upphör helt som institution 1939.
Den 28/10 1927 mönstrar Elver av och flyttar till Strängnäs stad .
Page 717

Församlingsbok, Strängnäs lands- och stadsförsamlingar, 1926-1932. (Strängnäs AII:14)
Elver bor nu hos sina fosterföraldrar på Storgardet nr 96 F Mälarhöjden. Elver står fortfarande upptagen som skeppsgosse.
Den 27/4 1928 flyttar Elver och fosterföräldrarna till Växjö landsförsamling.
Page 806

Församlingsbok, Växjö landsförsamling, 1926-1935. (Växjö landsförsamling AIIa;:14)
Elver och fosterföräldrarna bor i Holstorp Åslegård i Växjö landsförsamlingen.
Den 8/8 1930 flyttar fosterföräldrarna till Älghult. Elver har redan, 1929 flyttat till Holstorp Södregård där han arbetar som dräng hos hemmansägaren Karl Pettersson.
Page 578, 545

Församlingsbok, Älghult, 1924-1932. (Älghult AIIa;:8)
Elver bor nu hos fosterföräldrarna i torpet Norratorp i Marskog. Paret står som inhyses, dvs de bor hos någon.
Page 720

Församlingsbok, Älghult, 1933-1940. (Älghult AIIa;:10)
Elver gör värnplikt 1930 och 1932 i Skövde.
Efter värnplikten står Elver upptagen som jordbruksarbetare. Han bor hos sina fosterföräldrar. Irma och hennes dotter Eira flyttar till Elver.
Paret gifter sig den 22/11 1934.
Den 31/12 1934 flyttar Elver, Irma och Eira till Kråksmåla.
Page 813

Församlingsbok, Kråksmåla, 1925-1937. (Kråksmåla AIIa:7)
I Kråksmåla bor Elver och familjen i Tämshult nr 2 i något som heter Länsmänsbostället. Stället har fått en ny arrendator (Karlsson) och Elver står som jordbruksarbetare.
Familjen som består av Elver, Irma och Eira utökas med ytterligare två barn Ingert f. 1934 och Ewo f. 1936.
Familjen stannar i Kråksmåla till den 21/11 1936 då de flyttar till Bergunda utanför Växjö i Kronobergs län.
Page 462

In- och utflyttningsbok, Bergunda 1895-1948 (Kråksmåla BI:3)
Elver, Irma och de tre barnen flyttar till Långstorp i Bergunda den 26/11 1936.
Page 104

Församlingsbok, Bergunda, 1931-1939. (Bergunda AII:6)
Elver och familjen bor i Långstorp. Stället ägs, liksom en del granngårdar, av friherrinnan Hedvig Rappe men arrenderas av en Sven Teodor Persson. Elver står som kördräng.
Familjen som består av Elver, Irma Eira, Ingert och Ewo
Familjen stannar till den 19/5 1937 då de flyttar till Agunnaryd.
Page 136

Församlingsbok, Välinge, 1930-1945. (Välinge AIIa:6)
Elver och familjen bor i Rögle i Välinge sn. Elver står som statdräng. Familjen är inflyttad från Agunnaryd den 5 november 1937.
Barn i familjen är Eira, Ingert, Evo, Maj och Olle.
I hushållet ingick även jordbruksarbetaren Bror Birger Karlsson och dennes hustru Elsa Stina Sjövall samt deras dotter Britta Gunell.
Den 26 november 1938 flyttar Elver och familjen till Västra Broby.

Församlingsbok, Mörarp, 1929-1943. (Mörarp A2a:4)
Elver och familjen bor i Mörarp sn. Elver står som ladugårdsskötare på Mörarpsgården. Familjen är inflyttad från Västra Broby den 15 november 1939.
Hemmavarande barn i familjen är Ingert, Evo, Maj, Olle och Bo.
Page 117

Namnbyte
Namnet Silversand tog familjen 1950-51.

Sveriges befolkning 1970
Elver Elias Silversand. Adress Fasanvägen 1 B, 284 00 Perstorp. I hushållet ingår hustrun Irma Natalia Silversand.