Klara Gustafva Erlandsdotter

Ana m 5. Ingerts mormor

Född: 5 oktober 1877 i Älghult sn, Småland.

Dop: 14/10 1877. Dopvittnen: Ägaren, Abraham Karlsson, drängen Johan Isaksson från Fjerdingsmåla och pigan Emilie Karlsdotter i Ideboås.

Mor: Matilda Isaksdotter

Far: Erland Karlsson

Gift: 1 december 1905 med Fabian Johansson

Barn:
Hillevi Gertrud Elisabet f. 20 april 1906
Carl Bertil Harald f. 26 augusti 1907
Gustaf Hilding f. 25 februari 1909
Ernst Algot Sigurd f.10 juni 1910
Sture Ragnar Maurits f.13 augusti 1912
Irma f.9 augusti 1913
Oscar Harry Viktor f.1 juni 1915
Alf Knut Birger f. 14 augusti 1916
Nina Olga Matilda f. 28/3 1919
Sonja Valborg Martina f. 14/12 1920

Död: 27 april 1957 i Älghult.

Övrigt:
Födelsebok, Älghult sn, 1871-1888. (23435)
Klara Gustava född 5 oktober 1877.
Fader: Torparen Erland Algot Karlsson, hemmahörande på Nybygget under Ideboås moder: Matilda Lovisa Isaksdotter.
Dopvittnen: Ägaren, Abraham Karlsson, drängen Johan Isaksson från Fjerdingsmåla och pigan Emilie Karlsdotter i Ideboås.

Husförhörslängd, Älghult sn, 1875-1879. (23112)
Klara Gustava bor på torpet Nybygget under Ideboås med sin far Erland Karlsson och modern Matilda Louisa Isaksdotter. Hon har en bror som heter Karl Alfred f.1880.
Page 246.

Husförhörslängd, Älghult sn, 1880-1888. (23113)
Klara Gustava bor på Nybygget med sin far och mor. Hon har fyra syskon: Karl Alfred f.1880, Erland Albert Teodor f.1882, Selma Alfrida f.1885 och Gustaf Algot f.1888.
Page 264.

Husförhörslängd, Älghult sn, 1889-1893. (23114)
Klara Gustava bor på Nybygget med sin far och mor. Hon har fyra syskon: Karl Alfred f.1880, Erland Albert Teodor f.1882, Selma Alfrida f.1885 och Gustaf Algot f.1888, Frans Edvard Rikard f.1891 och Carl Alfred Engelbert f.1893.
Två syskon Karl Alfred och Erland Algot Teodor dör under perioden, 12 respektive 9 år gamla.
1892 konfirmeras Klara Gustafa.
Page 263.

Husförhörslängd, Älghult sn, 1894-1898. (23433)
Klara Gustava bor på Nybygget med sin far och mor. Hon har sex syskon.
Den 28/11 1895 flyttar hon hemifrån. Den 7/12 1896 är hon tillbaka i hemmet. Den 5/10 1897 flyttar hon till Rås Södra där hon får tjänst som piga hos förvaltaren på Alstermo Bruks AB.
Page 284.

Församlingsbok, Älghult, 1905-1910. (SVAR)
Klara Gustafva och maken Carl Fabian, inhyses, står skrivna på Ideboås. Paret uppges vara inflyttad från Kråxmåla den 14 december 1905.
Page 438.

Församlingsbok, Älghult, 1905-1910. (SVAR)
Klara Gustafva och maken Carl Fabian står skrivna på "Afsöndrad del av Stensjöholm f.d husartorpet nr 2". Familjen uppges vara inflyttad till nr 2 den 8 november 1906.
I hushållet finns barnen Hillevi Gertru Elisabet, Carl Bertil Harald, Gustaf Hilding och Ernst Algot Sigvard.
Page 687.

Församlingsbok, Älghult, 1911-1916. (SVAR)
Carl Fabian och hans hustru Klara Gustafva Erlandsdotter bor i lägenheten Stensjöholm under Stenbrohult. I familjen finns fyra barn Hillevi Gertrud Elisabet, Carl Bertil Harald, Gustaf Hilding och Ernst Algot Sigvard.
Familjen uppges vara inflyttade till Ideboås den 24 november 1911
I hushållet finns även inhyses järnvägsarbetaren Gustaf Hjalmar Trosell f.2 januari 1872.
Page 685.

Församlingsbok, Älghult, 1911-1916. (SVAR)
Klara Gustafva och maken arrendatorn Carl Fabian står skrivna på "Ideboås".
I hushållet finns barnen Hillevi Gertrud Elisabet, Carl Bertil Harald, Gustaf Hilding, Ernst Algot Sigvard, Sture Ragnar Maurits, Irma Natalie, Oscar Harry Viktor och Alf Knut Birger.
Page 441.

Församlingsbok, AIIa:6, Älghult, 1917-1923. (SVAR)
Ägaren Fabian och hans hustru Klara Gustafva Erlandsdotter står skrivna på "Ideboås".
I hushållet finns 10 barn.
Page 495.

Församlingsbok, AIIa:6, Älghult, 1924-1932. (A2a:8)
Gustafva och Fabian står skrivna på "Ideboås".
I hushållet finns 10 barn samt Irmas dotter Eira.
Page 547.

Församlingsbok, AIIa:6, Älghult, 1933-1940. (A2a:10)
Gustafva och Fabian står skrivna på "Ideboås".
I hushållet finns 2 barn samt Irmas dotter Eira.
Page 597.

Älghultskrönika
Ideboås rusthåll ingick i Staby skvadron 1849 och hade nr.25. Den siste husaren på Ideboås var Frans Oscar Karlsson-Holm.
1911 flyttade Holm från Ideboås. Husartorpet utarrenderades året därpå till Klara Gustafva och Fabian Johansson, som inköpte torpet 1932 vid avstyckning från Ideboås samfälldhet.
1974:66-67.Fabian vid Husartorpet Tröskverk vid Husartorpet
Bilderna är klickbara