"Glasbruket"


Fotot är antagligen från slutet av 1920-talet och visar några av arbetarna på Idesjö Glasbruk. Nummer tre i främre raden är Irma Johansson. Irma är född 1913.