Idesjö glasbruk

... anlades 1886/87. Tillverkningen utgjordes främst av emballageglas.
1935 lades glasbruket ned, hyttan revs två år senare. Fortfarande finns delar av fabriksmiljön kvar.