Elvers fosterfamilj

Elvers fosterfamilj. I mitten, främre raden, ser vi torparen och stataren Karl Alfred Svensson och han hustru Anna Kristina Klasdotter. Till vänster om paret; dottern Jenny Ellen Amalia och till höger sonen Klas Gustaf Hjalmar. I bakre raden står fostersonen Elver Andersson och en flicka som jag inte vet namn på. Familjen bodde bland annat i Ströby i Kronobergslän.