"tre damer"

Fotot är från slutet av 1940-talet och visar Irma Johansson med de båda döttrarna Ingert (vänster) och Maj (höger).