"På landet"

Fotot är kanske från början av 1920-talet. Platsen är antagligen någonstans i eller runt Väsby. Anna sitter bakom mannen i hatt.