Familjen Hultberg

Kortet är tagit av fotograf Arthur Rube i Höganäs 1911. På bilden ser vi paret Petronella och Nils Hultberg. Döttrarna är, sittande, Hildur, stående till vänster, Anna och till höger Olga.