Elna Persson

Ana nr p5. Göstas farmor

Titel: Piga

Född: 26 december 1852 i Fränninge

Dop: 2 januari 1853. Dopvittnen var husmannen Lars Olsson och hans hustru Maria från Brandstad och drängen Peter Andersson från Fränninge.

Mor: Ingar Pehrsdotter

Far: Okänd

Gift: Ogift

Barn:
Anna f. 28/9 1871, Fränninge
Alfred Andersson f. 24/12 1874, Andrarum.
Olof Jönsson f. 19 augusti 1877, Andrarum
Sofia Andersson f. 15 maj 1882 (döpt 29 maj), Andrarum
Oskar f. 27 oktober 1890, Andrarum
Edvard Fransson f. 25/6 1892, Andrarum.

Död: 2 mars 1950 på, Bergalidens ålderdomshem i Helsingborg

Övrigt:

Födelsebok, Fränninge, 1847-1859. (Fränninge)
Elna f.26/12 1852 i Fränninge nr.18 i Fränninge socken. Moderns namn Ingar Pehrsdotter.Någon uppgift om vem fadern är finns inte.

Husförhörslängd, Fränninge, 1855-1859. (Fränninge A1:11)
Elna bor tillsammans med sin mor och styvfar åbon Claus Nilsson i Fränninge nr 18.
Page 70

Husförhörslängd, Fränninge, 1859-1862. (Fränninge A1:13)
Elna bor tillsammans med sin mor och styvfar f.d. åbon Claus Nilsson i Fränninge nr 18.
Den 2 januari 1860 får Elna en syster som döps till Ingar. I samband med dotterns födelse dör modern i barnsäng, 36 år gammal.
Page 77

Husförhörslängd, Fränninge, 1862-1865. (Fränninge A1:15)
Fosterfadern dör den 21 april 1862 och döttrarna, Elna 10 år och Ingar 2 år står ensamma.
Page 85

Husförhörslängd, Fränninge, 1866-1870. (Fränninge A1:17)
Elna och halvsystern Ingar finns kvar på gården som nu möjligtvis brukas av Nils Johnsson och hans hustru Karna Pehrsdotter.
Page 81

Husförhörslängd, Fränninge, 1871-1875. (Fränninge A1:19)
Elna och halvsystern Ingar bor kvar på gården.
Elna får en dotter, utom äktenskap, den 28 september 1871. Barnet som döps till Anna dör den 8 januari 1872. Samma år, 1872, flyttar Elna till Andrarum Hon är 20 år gammal .
Page 78

Död- och begravningsbok, Fränninge 1862-1894 (Fränninge F1:2)
Anna, pigan Elna Perssons oäkta dotter dör den 8 januari och begravs den 14 januari 1872. Hon var 3 månader och 12 dagar gammal.
Page 48

Husförhörslängd, Andrarum, 1867-1875. (Andrarum A1:1)
Elna står skriven som inhysespiga hos åbon Per Svensson och hans hustru Hanna Månsdotter på Saxhusa nr.3. Gården är på 3/16 mantal.
Per var arrendebonde under Christinehofs slott och i hushållet fanns förutom Pers och Hannas fem barn flera pigor och drängar.
Den 24 december 1874 får Elna, som nu är 22 år gammal, en son som döps till Alfred (Andersson). Någon fader står ej angiven.
Page 192

Husförhörslängd, Andrarum, 1875-1881. (Andrarum A1:3)
Elna står skriven som inhysespiga hos åbon Per och hans hustru på Saxhusa nr.3. Per och Hanna har sex barn.
Förutom Elna finns ytterligare två pigor på gården; Johanna Nilsdotter f.1851 och Bengta Karlsdotter f.1856.
Elna har nu två utomäktenskapliga barn, Alfred och Olof (Jonsson) f.19 juli 1877.
Page 197.

Husförhörslängd, Andrarum, 1881-1885. (Andrarum A1:4)
Elna står skriven som inhysespiga hos åbon Per och hans hustru på Saxhusa nr.3. Per och Hanna har fyra hemmavarande barn.
Förutom Elna finns ytterligare en piga i hushållet.
Elna har tre utomäktenskapliga barn, Alfred, Olof och Sofia (Andersson) f.15 maj 1882.
Page 414.

Husförhörslängd, Andrarum, 1886-1890. (Andrarum A1:5)
Elna står skriven som inhysespiga hos åbon Per och hans hustru på Saxhusa nr.3. Per och Hanna har två hemmavarande barn.
Elna har fyra utomäktenskapliga barn, Alfred, Olof, Sofia och Oscar f.27 oktober 1890.
Alfred flyttar till Sillaröd nr.2 11/11 1889. Här stannar han ett år varefter han flyttar till Frenninge.
Page 422, 434.

Husförhörslängd, Andrarum, 1891-1898. (Andrarum A1:6)
Elna står även nu skriven som inhysespiga hos åbon Per och hans hustru på Saxhusa nr.3. Per och Hanna har två hemmavarande barn.
Elna har fem utomäktenskapliga barn, varav Oscar och Edvard f.25 juni 1892 bor hemma.
I anmärkningskollumen står att sonen Olof konfirmeras den 17 april 1891 i Frenninge och blir antagen till Svea Lifgarde 1895.
Page 220.

Församlingsbok, Andrarum, 1899-1908. (Andrarum AIIa:1)
Elna står även nu skriven som inhysespiga hos åbon Per och hans hustru på Saxhusa nr.3. Per och Hanna har två hemmavarande barn.
Elna har fem utomäktenskapliga barn, varav Oscar och Edvard f.25 juni 1892 bor hemma.
Page 264.

In- och utflyttningsbok, Andrarum, 1895-1957. (Andrarum B:3)
Den 27 november 1902 flyttar Elna med sönerna Oskar och Edvard till Svalöv .
Page 27

In- och utflyttningsbok, Svalöv, 1895-1938. (Svalöv B:4)
Den 3 december 1902 skrivs Elna och barnen in i flyttningsboken i Svalöv. De bosätter sig i Lönstorp som är en större gård med många statare.
Page 47

Församlingsbok, Svalöv, 1895-1910. (Svalöv AIIa:1)
Elna står även nu skriven som piga.
Med Elna finns Oscar och Edvard.
Page 264

In- och utflyttningsbok, Svalöv, (Uppgifts lämnare: Pastorsämbetet i Svalöv)
Den 3 mars 1904 flyttar Elna och sönerna från Svalöv till Väsby.


In- och utflyttningsbok, Väsby, 1895-1908. (Väsby B:8)
Den 24 mars skrevs Elna och barnen Oskar och Edvard in i Väsby församling.
Deras adress blev Väsby nr.11.
Page 69

Församlingsbok, Väsby, 1899-1919. (Väsby AIIa:1)
Elna står även nu skriven som inhyses hos husägaren och änklingen Jöns Månsson.
Barnen Oscar och Edvard finns med.
Page 76

In- och utflyttningsbok, Väsby, 1911-1917. (Uppgifts lämnare: Pastorsämbetet i Väsby)
Den 24 april 1911 flyttar Elna till Helsingborg.
Två år senare, 1913, följer de båda sönerna efter. Edvard flyttar den 10 februari och Oskar den 17 februari. Båda sönerna står vid tillfället skrivna som arbetare.

In- och utflyttningsbok, Maria församling, 1909-19126. (Helsingborgs stadsförsamling B1:7)
Elna mantalsskrivs den 25 april 1913 i maria församling i Helsingborg.
Page 740

In- och utflyttningsbok, Maria församling, 1913-1916. (Helsingborgs stadsförsamling B1:8)
Oskar tycks inte ha haft någon brådska att mantalsskriva sig i Helsingborg och det dröjer till den 30 april 1913 innan han skrivs in i Maria församling. Den 18 december 1917 flyttar han vidare till Båstad.
Page 7

Församlingsbok, Helsingborgs stadsförsamling, Maria, 1908-1915. (Maria AIIa:154)
Elna står även i kvarter Borgaren på Röemölla 71. Här bor hon hos smeden Magnus Daniel Rosberg och hans hustru Anna Mårtensdotter. Familjen har fyrta barn.
Här stannar Elna till den 31 oktober 1912 då hon flyttar till kvarter Lantmannen nr 74.
Page 19654

Mantalslängd, Helsingborgs rådhusrätt och magistrat, 1941. (HIIa:241)
Elna står skriven i kvarter Bastiljonen, Södra Storgatan 41. Hon är ensam i hushållet och står skriven som f.d. tvätterska.
Page 1931

Adresskalender för Helsingborg.
År 1912. En hushållerska Elna Persson bor på Långvinkelsgatan 110.
År 1913-1916. Fröken Elna Persson bor på Röamöllagatan 19 (samma som sonen Edvard).
År 1917-1919. En tvätterska/hushållerska Elna Persson bor två år på Flyborgsgatan 24 och sedan på Aschebergasgatan 2.
År 1920-1936. Elna bor på Långvinkelsgatan 19 (samma som sonen Edvard).

Dödskivan
Tvätterskan Elna Persson begrovs den 10 februari 1950 på Pålsjö kyrkogård i Helsingborg.