Edvard Fransson

Ana nr p2. Göstas far

Född: 25 juni 1892 i Andrarum socken

Dop: Döpt den 23 juli. Dopvittnen var: Hustrun Johanna Albrektdotter från Illstorp nr.7, husmannen Morten Jeppsson från Illstorp och drängen Alfred Andersson från Saxhusa nr.2. Denne Alfred var antagligen Edvards 18 år äldre bror.

Mor: Elna Persson

Far: Okänd

Gift:
1:a Alma Augusta Ingeborg Eklund. Gifta 1914-1916.
2:a Anna Lovisa Blomsten. Gifta 1924-1925.
3:e Anna Hultberg. Gifta 1953.

Barn:
Edith
Erik Evald f. 1914 Ekeby, med Alma Eklund
Elsa Ingegerd f. 1916 Helsingborg, med Alma Eklund
Arne Karl Evert f. 1923 Helsingborg, med Anna Blomsten
Nils Lennart f. 1926 Helsingborg, med Anna Hultberg
Hillevi Frideborg f. 1928 Helsingborg, med Anna Hultberg
Kurt Allan f. 1929 Helsingborg, med Anna Hultberg
Gösta Ernfrid f. 1931 Helsingborg, med Anna Hultberg

Död: 6 augusti 1953. Bodde då på Södra Storgatan 41, Helsingborg. Begravd den 15 augusti 1953 på Helsingborgs krematorium.

Övrigt:

Födelse- och dopbok, Andrarum, 1879-1894. (Andrarum C1:6)
Den 25 juni 1892 föds Edvard. Modern är Elna Persson 39 år.
Page 88

Husförhörslängd, Andrarum, 1891-1898. (Andrarum A1:6)
Edvards moder, Elna, står skriven som inhysespiga hos åbon Per Svensson och hans hustru Hanna Månsdotter på Saxhusa nr.3 i Andrarum socken i Albo härad.
Modern Elna har tidigare fem utomäktenskapliga barn, varav de två yngsta Oscar f. 27 oktober 1890 och Edvard f.25 juni 1892 bor hemma.
Page 220.

Församlingsbok, Andrarum, 1899-1908. (Andrarum AIIa:1)
Edvard och brodern Oscar bor tillsammans med modern Elna hos åbon Per och hans hustru på Saxhusa nr.3.
Page 264.

In- och utflyttningsbok, Andrarum, 1895-1957. (Andrarum B:3)
Den 27 november 1902 flyttar Edvard, modern och Oscar till Svalöv
Page 27

In- och utflyttningsbok, Svalöv, 1895-1938. (Svalöv B:4)
Familjen bosätter sig i Lönstorp den 3 december 1902.
Page 47

Församlingsbok, Svalöv, 1895-1910. (Svalöv AIIa:1)
Modern Elna står skriven som piga på godset Lönstorp nr 1. På godset finns många pigor, drängar och statare.
Oscar är 12 år och Edvard är 10 år.
Page 262

In- och utflyttningsbok, Svalöv, (Uppgifts lämnare: Pastorsämbetet i Svalöv)
Den 3 mars 1904 flyttar familjen till Väsby.

In- och utflyttningsbok, Väsby, 1895-1908. (Väsby B:8)
Den 24 mars 1904 skrevs Elna och barnen Oskar och Edvard in i Väsby församling.
Deras adress blev Väsby nr.11.
Page 69

Församlingsbok, Väsby, 1899-1919. (Väsby AIIa:1)
Modern står skriven som inhyses hos husägaren och enklingen Jöns Månsson.
Barnen Oscar och Edvard finns med.
Page 76

In- och utflyttningsbok, Väsby, 1911-1917. (Väsby B:9)
Den 24 april 1911 flyttar Elna till Helsingborg.
Två år senare, 1913, följer de båda sönerna efter. Edvard flyttar den 10 februari och Oskar den 17 februari. Båda sönerna står vid tillfället skrivna som arbetare.
Page 37

In- och utflyttningsbok, Helsingborgs stadsförsamling, Maria, 1913-1916. (Helsingborgs stadsförsamling BI:8)
Den 13/2 1913 skrivs arbetaren Edvard Fransson in i längden över inflyttade till Helsingborgs stadsförsamling. Han bosätter sig i kvarter Lantmannen nr 74.
Page 7

Församlingsbok, Helsingborgs stadsförsamling, Maria, 1915-1927. (Helsingborgs stadsförsamling AIIa:187)
Den 30 december 1914 gifter sig Edvard med Alma Augusta Ingeborg Eklund. Hustrun är från Norra Skrävlinge och är född den 9 august 1895. Paret har en son; Erik Evald f. 6 maj 1914 i Ekeby och en dotter Elsa Ingegerd f. 31 januari 1916 i Helsingborg. Hustrun dör den 1 mars 1916 och dottern Elsa dör den 16 maj samma år. Den 9 november 1917 flyttar Edvard och sonen till kvarter Kullen östra nr 7 .
Page 5950

Församlingsbok, Helsingborgs stadsförsamling, Maria, 1915-1927. (Helsingborgs stadsförsamling AIIa:189)
Edvard är nu tillbaka i kvarter Lantmannen (Röamölla ) nr 74. I hushållet finns också sonen Erik.
Page 6378

Församlingsbok, Helsingborgs stadsförsamling, Maria, 1915-1927. (Helsingborgs stadsförsamling AIIa:202)
Edvard står skriven i kvarter Repslagaren (Röemölla 91).
Page 8900

Församlingsbok, Helsingborgs stadsförsamling, Maria, 1915-1927. (Helsingborgs stadsförsamling AIIa:187, 220)
Edvard står skriven på Kullen östra nr 7 tillsammans med sin hustru Anna Lovisa Blomsten. Hustrun var född i Höganäs 19 september 1901 och kom till Helsingborg (kvarter Zefiren nr 1) som hembiträde den 26 juli 1922. Paret får en son; Arne Karl Evert den 1 februari 1923. Paret gifte sig 28 juni 1924. I hushållet finns även Edvars son Erik Evald. Erik uppges på ett annat ställe i längden (sid 5947) vara fosterson hos en Sofia Lindholm på samma adress (Kullen 7, östra).
Page 5950, 12538

Dödbok för Helsingborgs stadsförsamling, Maria, 1922-1925. (Helsingborgs stadsförsamling FI:17)
Den 1 april 1925 dör Anna Lovisa Blomsten, hustru till Edvard Fransson. Dödsorsak: Tuberkolos.
Page 148

Församlingsbok, Helsingborgs stadsförsamling, Maria, 1927-1936. (Helsingborgs stadsförsamling AIIa:252)
Edvard står kvar på Kullen östra. Titel arbetare. På samma adress bor nu (fästmön) Anna Hultberg och barnen Hillevi Frideborg f. 1928, Kurt Allan f. 1929 och Gösta Ernfrid f. 1931. Edvard Fransson är far till samtliga barn. Den 27/6 1936 flyttar familjen till Långvinkelsgatan.
Page 5047

Församlingsbok, Helsingborgs stadsförsamling, Maria, 1936-1945. (Helsingborgs stadsförsamling AIIa:284)
Edvar och hans familjs står nu skriven på Bastionen 5-6 (14), Södra Storgatan 41, Bergaliden 2. Hemma varande barn är; Nils, Hillevi, Kurt och Gösta.
Page 351

Mantalslängd, Helsingborgs rådhusrätt och magistrat, 1941. (HIIa:241)
Edvard står kvar på Södra Storgatan 41. Hans titel är korvförsäljare. I hushållet ingår, som tidigare, även fästmön Anna samt barnen Nils, Hillevi, Kurt och Gösta.
Page 1931

Adresskalender för Helsingborg.
År 1913-1916. Edvard bor på Röamöllagatan 19 tillsammans med sin mor.
År 1918-1936. Edvard bor på Långvinkelsgatan 19. Som yrke uppges arbetare (1923 kommunalarbetare). Från 1930 börjar han titulera sig handlare, korvförsäljare, försäljare eller köpman. Modern bor på samma adress.
År 1941-1949. Edvard bor på Södra Storgatan 41.

Helsingborgs rådhusrätt, Bouppteckning FIIa:232, 1953:444, bild 8370
Bouppteckning förrättades den 25 augusti 1953 efter köpmannen Edvard Fransson.
Förutom hustrun Anna Hultberg deltog parets gemensamma barn: lagerarbetaren Nils Fransson, Sjömannen Kurt Fransson, Hillevi Frideborg, gift med lagerarbetaren Göte Linderoth samt guldsmeden Gösta Fransson.
Från tidigare äktenskap med Anna Blomsten deltog sonen: sjömannen Arne Fransson.
Från tidigare äktenskap med Alma Eklund deltog sonen: chaufför Erik Fransson.
Från ett utomäktenskapligt förhållande deltog dottern Edith, gift med järnarbetaren A Hernborg i Göteborg.Uppdaterad 2017-07-18