"Hotell Viking"

Denna bild lär vara tagen på hotell Viking. Anna står till vänster i bild. Sittande i mitten hennes man Edvard.