Alsterbro

Fotot är från 1920-talet och visar gamla åbron med kvarn och smedja.