Släktsidan

Jag heter Torgny Fransson. I slutet av 1960-talet kom jag i kontakt med släktforskning och mitt intesse var väckt. Jag skrev till de församlingar där jag viste att vi haft släkt och bad om uppgifter. Jag hyrde kopior av kyrkböcker på mikrofilm från Riksarkivet och jag besökte landsarkivet i Lund för att leta i originalhandlingar. Åren gick och det material jag samlat blev ganska omfattande. Mitt intresse svalnade så småningom och materialet lades i en kartong i en garderob utan nytta för någon. När hemdatorerna kom och kyrkoböckerna digitaliserades väcktes mitt intresse på nytt och letandet i de digitala kyrkoböckerna har sedan dess varit ett mer eller mindre pågående projekt.

Några släktingar visade tidigt intresse för mitt forskande och genom åren har det blivit ganska många papperskopior som har skickats runt. När Internet blev var mans egendom beslöt jag att lägga ut min forskning på nätet och jag tillverkade min första släktsida 1999. Uppdateringar sker nu efterhand som jag hittar ny information. www.torgnyfransson.eu eller www.torgnyfransson.se

Det är ok att använda text och fotografier som jag har lagt ut men kontrollera gärna textkällorna innan så sker. Upptäcker ni några konstigheter eller felaktigheter så är jag tacksam om ni kontakta mig. Hör även av er om ni har information, fotografier och berättelser som kan tillfogas sidan.

Det här med namn ställer ju till en del problem för den som släktforskar. Stavningen är sällan konsekvent Berta kan bli Botilda och Per kan bli Peter och så vidare. Namnet som jag använder i ansedlarnas rubrik är alltid det namn som gavs vid dopet. I den löpande texten skrivs däremot namnet så som det görs i respektive källa. Även efternamnen kan ställa till oreda. Olsson kan bli Olofsson eller Olasson, beroende på vilken källa man använder sig av. Här använder jag mig av det namn som oftast förekommer i texterna eller det namn som personen själv använder.

Att det saknas uppgifter som rör de senaste 70 åren beror på sekretesslagen som inte ger en rätt att ta del av kyrkohandlingar som är yngre än 70 år.

Vill du se släkten på min mammas sida så klicka här. Vill de se släkten på pappas sida så klicka här.
Torgny Fransson 1999
Senast uppdaterad 2020.